Op Berenwandeling door Heusden

Op Berenwandeling door Heusden

Vanavond is de viering van twee jaar Berenhuis ingezet met de officiële opening van de Berenwandeling. Schepen Dirk Schops, ook de peter van het Berenhuis, belichtte in zijn openingstoespraak de verdiensten en creativiteit van de Berenhuismensen: het huis zelf, de jaarlijkse expo van Art 27, het Berenboek, initiatieven rond kunst en taal, .... met als drijvende krachten Gerlinde Gilissen, Herwig Nulens en kunstenaar Marcel Witte. En daarop vertrokken de genodigden voor de allereerste Berenwandeling. Op een traject van 2,5 km doorheen Heusden-Centrum - aangegeven met berensporen - zijn 13 haltes ingebouwd. Op grond van buurtbewoners zijn 3D-afbeeldingen aangebracht geïnspireerd op kunstwerken van Marcel Witte. Dieren staan daarbij centraal, want Marcel vertaalt menselijke belevingen naar de dieren. Op elke halte kan een letter gesprokkeld worden en die vormen samen de bekroning van de zoektocht naar de zevenslaper. Heel het traject is aangepakt zoals we dat gewoon zijn van de mensen van het Berenhuis, met veel creativiteit. Morgen van 10 tot 22 uur en zondag van 10 tot 18 uur is iedereen welkom in het Berenhuis en op de wandeling (met begeleiding om 13 en 16 uur) (meer foto's)
10597