Op de fiets van zee naar Zolder voor rolstoelfiets

Op de fiets van zee naar Zolder voor rolstoelfiets

’t Weyerke heeft nood aan een nieuwe elektrische rolstoelfiets. Dat is een kostelijke aankoop en nu corona een streep heeft getrokken door veel benefietacties besloten vier therapeuten om zelf op de fiets te springen en zo de nodige middelen in te zamelen. En dus fietsen Gwendoline, Saartje, Charlotte en Hanne nu zaterdag  helemaal van de zee naar Zolder met 2 duofietsen, liefst 200 km. Het is uiteraard de bedoeling dat hun tocht gesponsord wordt en dus vragen ze een gift op het rekeningnummer van ‘t Weyerke BE 32-0013-0191-4802 met mededeling ‘rolstoelfiets’. Interessant om te weten is dat de belastingvermindering voor giften vanaf €40 aan erkende instellingen dit jaar verhoogd wordt van 45% naar 60%. Op dit ogenblik is al zowat de helft van het nodige geld binnen, de actie zal pas stoppen als de financiering rond is want die fietsen zijn echt belangrijk voor de gasten van 't Weyerke. Zaterdag om 4 uur 's morgens vertrekken de fietsers in Blankenberge en ze worden tussen 17 en 18 uur verwacht op 't Weyerke. Op dat ogenblik zijn andere therapeuten daar 'in de ether' met Radio Weyerke. Die is tijdens de coronacrisis ontstaan om een gevoel van verbinding te kunnen creëren tussen de verschillende afdelingen en leefgroepen in de periode dat ze noodgedwongen gescheiden werden van elkaar. Ook morgen is er trouwens al een fietsmarathon op het domein, met ook een creativiteit en een actie frietjes bakken. 
62023