Op zoek naar extra industriegronden

Op zoek naar extra industriegronden

De gemeenteraad keurde de voortzetting van het lokaal Energie- en KlimaatPact 2.0 goed. Daarin zitten de bijkomende maatregelen van de Vlaamse regering en Europa vervat. Vervolgens gaf de raad groen licht voor de aankoop van een aantal grondpercelen, een verkoop en enkele overdrachten. 1.800 euro zal de gemeente betalen voor de aankoop van een perceel grond in de Mangelbeekvallei dat de trage weg moet kunnen verbeteren. Het laatste stuk industriegrond op De Schacht wordt voor zowat 220.000 euro verkocht aan BV Tre-Invest. Herwig Hermans (N-VA) onderstreepte nog eens extra dat hiermee de laatst beschikbare industriegrond weg is en hij vroeg het schepencollege wat daar zal aan gedaan worden. Schepen Isabelle Thielemans (CD&V) reageerde dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van bijkomende industriegronden waarover onderhandeld wordt met de provincie en de POM. Zo is bij de provincie een studie lopende naar De Lange Beemden om de watergevoeligheid daar industrie toelaat. Ook naar gronden in Eversel wordt gekeken in het kader van een planologische ruil. Bestemming van gronden moet uiteraard gewijzigd worden via een RUP. 75929