Op zoek naar voedsel (11)

Op zoek naar voedsel (11)

De gaai ('Vlaamse gaai' of in het dialect 'roeter') is talrijk en wijd verspreid. Hij is makkelijk te herkennen aan het bonte verenkleed - lichaam is grotendeels rozebruin - opvallend blauw vleugelveld met fijne donkere dwarsbandering. De gaai vliegt langzaam en met onregelmatige vleugelslagen en op zoek naar voedsel hupt hij rond op de grond. Zijn culinaire voorkeur is nogal breed, in het najaar is hij tuk op hazelnoten, beukennoten en eikels. Vooral van de eikels legt hij een wintervoorraad aan. Maar doordat de gaai al eens vergeet waar hij die achterliet, speelt hij een belangrijke rol in de verspreiding van de eik.(foto Stefan Was)
4126