Op zoek naar voedsel (5)

Op zoek naar voedsel (5)

Dit is een mooi en ook grappig vogeltje: de koolmees, de grootste en meest voorkomende Europese mees. Het is een stand- en zwerfvogel, met een opvallende zwarte kop met witte wangen. De nek is groengeel, dat langs de zijkanten in blauw overgaat. Langs de vleugels zie je een witte streep, de onderkant is geel met een zwarte streep in het midden. De koolmees nestelt in boomholen, nestkasten maar durft ook asiel zoeken in een brievenbus. (foto Stefan Was)
4094