Open dorpsraad op 20 november

De dorpsraad van Zolder-centrum nodigt iedereen uit op zijn jaarlijkse OPEN DORPSRAAD en dit op 20 november 2012. Plaats is de fanfarezaal van de Ware Vrienden in de Dorpsstraat en de aanvang is voorzien om 20u.
Volgende thema’s zullen behandeld worden:
- Wat is er al verwezenlijkt
- Stille of Trage wegen
- Toekomst Heldenplein
- Veiligheid en verkeer in ons dorp, snelheid 30/50 Km/uur?
- Veiligheidsgevoel
- Probleem sluikstorten dat erger wordt daar het containerpark weinig gebruikt wordt
- Impact van de timing van de werken in Zolder-centrum
- Gouden Kwartet, en nu verder?
- Winkelcentrum?11774