Opgraven en herbegraven kan weer

Het is voortaan weer mogelijk om de stoffelijke resten of de asurn van een overledene weer op te graven en opnieuw te begraven. Daarvoor is in Heusden-Zolder een nieuw reglement van kracht. Het gebeurt nogal eens dat bijvoorbeeld enkele jaren na een begrafenis, de partner zich realiseert dat het niet om een grafconcessie gaat, waar hij of zij later kan bij begraven worden. Of dat ouders hun overleden kind alsnog willen laten cremeren en de as thuis bewaren om zo het overlijden beter te verwerken. De afgelopen jaren was alleen een opgraving mogelijk als er twijfel rees over de doodsoorzaak.

Maar nu kan het dus weer wel als daar ernstige redenen voor zijn, bijvoorbeeld zoals hierboven aangehaald. De aanvraag daarvoor moet ingediend worden bij de burgemeester. Het is de bedoeling dat een gespecialiseerde firma in september alle opgravingen en herbegravingen zal uitvoeren. De nabestaanden moeten de kosten betalen: 1.250 euro voor een gewone opgraving en herbegraving, 625 euro in het geval van een asurne. Bij een crematie komen daar uiteraard de crematie- en vervoerskosten bovenop. In het gemeentehuis ligt een aanvraagformulier met alle info klaar.2466