Opletten op het fietspad

Opletten op het fietspad

Alsmaar meer fietsers maken hun beklag over de staat van het fietspad op de Kanaalweg, vooral in de buurt van de grens met Lummen. Vrachtwagens met puin in niet afgedekte laadbekken verliezen daar geregeld kiezel en betongruis en dat komt op het fietspad terecht.40287