Oplossing pensioendossier lijkt in het verschiet

Oplossing pensioendossier lijkt in het verschiet

Het lijkt erop dat een oplossing voor de mijnwerkerspensioenen in het verschiet ligt. Dat liet de KS-Vriendenkring deze namiddag op een persconferentie in ZLDR Luchtfabriek uitschijnen. Na de acties en verschillende vergaderingen heeft de werkgroep die door het beheerscomité van de Federale Pensioendienst was opgericht haar conclusies klaar. Het comité stelt nu vast dat er een tegestelling is in de interpretatie tussen de berekeningswijze van het KB van 4 december 1990 en de wet van het supplement van 20 juli 1990 en 23 december 1996. Het beheerscomité verwijst naar de individuele overeenkomsten met de mijnwerkers, de vroegere wetten en akkoorden en stelt dat het aan de politieke overheid is om via een wet de pensioenberekening aan te passen. Voor het beheerscomité van de pensioendienst is daarmee de kous af, de bal ligt nu dus in het kamp van de politiek.

Kamer

Ondertussen heeft de kamercommissie sociale zaken op voorstel van Gaby Colenbunders (PVDA) de behandeling van het dossier bij hoogdringendheid naar het parlement doorgeschoven. Een werkgroep van de KS-Vriendenkring met gespecialiseerde professoren heeft zelf ook al een tekst van een wetsvoorstel opgemaakt. Die wordt nu de komende dagen aan de verschillende politieke partijen voorgelegd en ook aan kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) wordt de dringende behandeling ervan gevraagd. Als de de Kamer het voorstel goedkeurt, gaat het eerst nog naar het Rekenhof. De KS-Vriendenkring hoopt dat het nog voor het parlementaire reces de verschillende stadia heeft doorlopen. Ondertussen komt op 2 maart nog een taskforce bij elkaar over het dossier en willen de mijnwerkers op 23 maart nog eens met zijn allen met de trein naar Brussel trekken om de druk op de politieke ketel te houden. Volgens berekeningen zou het slaan op 9.000 ondergrondse mijnwerkers die gemiddeld per maand € 210 bruto te weinig zouden krijgen.

51858