Oppositie: De Verdieping is een put

De meerderheid was trots op haar begroting, maar op de gemeenteraad kreeg ze uiteraard de wind van voor van de oppositie. Danny Vanoppen (SP.a) vond dat ondanks alle financiële hoeraberichten de bevolking er niets van meepikt, integendeel, de toelagen op zonnepanelen worden afgeschaft en het recyclagepark wordt duurder. Tony Beerten (Nieuw) vond dat De Verdieping beter de put zou heten en viel in herhaling met zijn kritiek op de verhoogde belastingen en het grondbedrijf dat bijna uitgeput is. Hij had ook kritiek op de OCMW-begroting die nog niet af is, maar volgens voorzitter Marc Vanderstraeten moeten daar geen verrassingen verwacht worden. Jan Jans (Vlaams Belang) sprak van een donkere zwarte tunnel met veel putten en verdiepingen maar had ook lof voor het feit dat de tweede pensioenpijler voor contractueel personeel in de begroting zit. Lode Schops (onafh) vond de 4 miljoen euro die de gemeente zelf moet ophoesten voor De Verdieping nog altijd een groot bedrag en Tony Beerten voegde er nog aan toe dat het gebouw sowieso al 1 miljoen heeft gekost. "Vroeger was het een schande dat er niets gebeurde aan het gebouw, nu gebeurt er iets en is 't weer niet goed," verdedigde schepen Marc Vanderstraeten zich.
Zoals verwacht was er ook wat animo rond het afschaffen van de subsidies op zonnepanelen en -boilers, de oppositie vond dat er slecht was gecommuinceerd en dat gezinnen die hun bestelling hebben geplaatst uit de boot dreigen te vallen door vertraging in de werken. Ook waren er veel niet over te spreken dat zonneboilers niet behouden blijven in het subsidiereglement omdat veel meer gezinnen zich dat kunnen veroorloven. De subsidieregeling voor kunstprojecten, die het Vlaams Belang had geagendeerd, zal verder worden besproken op de commissie vrije tijd.6504