Oppositie heeft vragen bij Muitenberg

Oppositie heeft vragen bij Muitenberg

Bruno Buyse (onafh) en Sonja Claes (CD&V) hadden bedenkingen bij de voorlopige goedkeuring van het rooilijnplan HZ Koolmijnlaan en de afschaffing van voetweg 70 en dat met het oog op de realisatie van het nieuwe winkelgebied op de Muitenberg. Bruno Buyse vond dat met 6 meter een te smal openbaar domein was voorzien en dat de lokale weg niet zomaar mag afgeschaft worden zonder rekening te houden met de buurtbewoners. Voor de rest toonde hij zich voorstander van het project op zich. Sonja Claes meende dat de Gecoro in zo'n groot project moet betrokken worden. Volgens schepen Lode Schops (GOED) komt de zaak nog op de Gecoro, komt er nog een openbaar onderzoek en wordt ook een mobiliteitsstudie uitgevoerd. Meerderheid en Vlaams Belang stemden voor, de rest onthield zich.
38348