Ouders blijven actievoeren tegen laptopproject

Ouders blijven actievoeren tegen laptopproject

De groep ouders, die het niet eens zijn met het geplande laptopproject in het Sint-Franciscuscollege, blijven actievoeren. Deze namiddag waren ze met 4 aanwezig op de parking om andere ouders te overtuigen van hun argumenten en hen aan te sporen om de onlinepetitie te ondertekenen. Bruno Dusoleil, de trekker van het verzet, houdt vol dat de directie pas eind februari het project aan de schoolraad heeft voorgelegd. De ouders willen nog altijd een overleg met 'al betrokken partijen'. Ze zetten nog heel de week hun actie voort. De directie heeft hen vorige week voor een apart overleg uitgenodigd, daar zijn ze niet op ingegaan. UPDATE  Ondertussen reageert de 'werkgroep ongeruste ouders' op haar beurt op de bewering van de directie. De groep zegt met spijt vast te stellen dat het directieteam aanhoudend verkondigt dat er overleg was met alle actoren voordat de beslissing voor de opstart van het project werd genomen. 

"Niets is minder waar," beweert de werkgroep. "Tijdens de kerstvakantie ontvingen leerlingen van het 3de jaar een brief voor een informatievergadering op 5 februari. Tijdens dit infomoment werd de aanschaf van een laptop voor alle leerlingen van het 4e jaar als verplicht voorgesteld. Dit zonder draagvlak vanuit het oudercomité. Tijdens de schoolraad van 26 februari werd het laptopproject als informatiepunt op de agenda geplaatst. Op dit overleg moet voldoende inspraak en participatie zijn gegarandeerd, dit gebeurde niet. De ouders werden dus al geïnformeerd nog voor dit op de schoolraad kwam." 

Open debat

De werkgroep ongeruste ouders vraagt zich af wat de directie tegenhoudt om een open debat te voeren over het laptopprject en toekomstige beslissingen binnen het SFC. "Wij zien dit open debat echt als kans om tot een nog beter en breed gedragen alternatief te komen voor het huidig laptopproject. Wij willen hier in bijdragen indien het directieteam zich ook wil openstellen voor verschillende meningen op het huidig voorstel en constructief wil samenwerken met iedereen die hier een belang in heeft."45078