Oudste vereniging vergaderde in Heusden-Zolder

Oudste vereniging vergaderde in Heusden-Zolder

De Koninklijke Menslievende Vereniging van Drager van Eretekens en Medailles van België heeft afgelopen weekend zijn zevenjaarlijkse statutaire vergadering in Limburg gehouden, meer bepaald in Ons Huis. Geen toeval overigens dat de organisatie daarvoor naar Heusden-Zolder is afgezakt want de hoofdzetel van de Limburgse afdeling bevindt zich in de Schootstraat. Het gaat trouwens om de oudste vereniging van België, ze is opgericht in 1863. Het doel is dubbel: vaderlandsliefde en trouw aan de koning enerzijds en anderzijds menslievendheid, vandaar dat medailles en eretekens voor moed en zelfopoffering worden uitgereikt. Het nationaal bestuur was op de vergadering aanwezig en poseert hier voor de foto.www.eretekens-medailles-limburg.be7103