Over 10 jaar 700 inwoners meer

Heusden-Zolder telde vorig jaar 31.278 inwoners, 15.660 vrouwen en 15.618 mannen. Er waren 328 geboorten en 212 sterfgevallen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Studiecel Limburg. Onze bevolkingsaangroei van de voorbije jaren ligt boven het Vlaamse en Limburgse gemiddelde. Er waren 1.231 inwijkelingen en 1.126 mensen die de gemeente verlieten. Bij de inwijkelingen waren 56 Belgen, 55 Turken, 53 Nederlanders en 24 Polen. In 1990 woonden hier 5.726 mensen van vreemde nationaliteit, vorig jaar nog 2051, maar dat is natuurlijk het resultaat van de versoepelingen om de Belgische nationaliteit te verwerven. Uit de prognose van de Studiecel blijkt dat Heusden-Zolder over 10 jaar ruim 700 inwoners meer zal tellen. Tegelijk zal de bevolking ook verouderen. Alle gedetailleerde informatie, tot op straatniveau, vind je hier terug.2523