Over klachten en wachten

Over klachten en wachten

Bij het begin van de gemeenteraad had schepen Ann Leyssens (N-VA) een reeks vragen over APL en de geurhinder. Ze vond de communicatie daarover door de gemeente tegenstrijdig en onduidelijk. Schepen Lode Schops (GOED) herhaalde nog eens de gebeurtenissen van de voorbije weken. De discussie ging onder meer over het feit of het zondag 20 augustus had gestonken of niet. Gisteren is er overigens heel de dag door geproduceerd met recuperatiematerialen terwijl de wind in de richting van Viversel blies, en volgens schepen Schops is er geen enkele klacht binnengekomen. Hij bevestigde ook dat alle klachten doorgestuurd zijn naar de milieu-inspectie, die alleen kan optreden. Overigens waren er ook klachten van zowel N-VA als Bruno Buyse (onafh) dat antwoorden op vragen te lang op zich laten wachten.35357