Overlast door everzwijnen altijd melden

Overlast door everzwijnen altijd melden

Het is duidelijk, we zijn in onze contreinen nog lang niet verlost van de everzwijnenplaag. Ze zitten ondertussen al over een groot deel van Heusden-Zolder verspreid. In het jachtseizoen organiseren het Agentschap Natuur en Bos en de wildbeheereenheden drukjachten om de everzwijnenpopulatie in te perken. Corona maakt dat ook allemaal niet makkelijker. Het gemeentebestuur roept de bevolking op om schade en overlast te melden via het eigen meldpunt. Die meldingen worden doorgegeven zodat gericht kan gejaagd worden. Schade door everzwijnen kan alleen vergoed worden als de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein, dat door de Vlaamse overheid of een erkende vereniging beheerd wordt en waarin de ever niet kan of mag bestreden worden. Je moet de schade bewijzen en aantonen dat je één van de verplichte basismaatregelen had genomen. 66681