Over groene problemen en groene namen

Over groene problemen en groene namen

Hans Zegers (N-VA) vroeg een stand van zaken over het project Closing the Circle en de hinder van Remo voor de inwoners van Lindeman, die volgens hem nog geregeld klagen over korte geurhinder. Hij vroeg aan schepen Yasin Gül (CD&V-Groen) wat hij geleerd had uit de recente infovergadering in Houthalen. Volgens de schepen waren er op de bijeenkomst in Houthalen alleen infostandjes aanwezig over het project maar bestond er ook weinig belangstelling. Volgens burgemeester Borremans kan de ongerustheid van de buurt niet van vandaag op morgen weggenomen worden, omdat er nog geregeld kleine incidentjes met geurhinder zijn. Hij ontkende evenwel dat het bedrijf Machiels niet transparant zou werken. Ondertussen zijn ook meettoestellen geplaatst in het kader van het 'early warning system' en zijn er afspraken gemaakt wie wanneer ter plaatse komt na een melding over geurhinder. Nog vanuit N-VA stelde Herwig Hermans dat het eerder al bevestigd is vanuit de Vlaamse regering dat een fractie in de loop van de legislatuur van naam mag veranderen, als alle fractieleden daarmee akkoord gaan. Dus stelde hij voor dat CD&V-Groen voortaan de naam Groen zou weglaten. Fractieleider Annnette Palmers antwoordde dat ze daar al over bezig geweest zijn en dat ze zelf die beslissing wel zullen nemen.45291