Paaseieren rapen in Blauwe Wijk

Paaseieren rapen in Blauwe Wijk

Het bestuur van de Blauwe Wijk moest zijn paasfeest voor de kinderen - dat in een tuin gepland was - door het barre weer vanochtend verplaatsen naar 't Weyerke. Maar ook daar waren alle 20 kinderen present met hun ouders. De paashaas had zijn werk grondig gedaan, wat tot enig zoekwerk aanleiding gaf. Maar uiteindelijk werd een rijkelijke buit samengebracht en verdeeld. En dan bleven er niets dan lachende gezichten want een kinderhand is gauw gevuld.
(meer foto's van Tony Sempels)
24773