Padel: Club wil blijven praten over oplossing

Padel: Club wil blijven praten over oplossing

Op haar beurt laat Tennis- en Padelclub Heusden weten dat ze de zaak rond de klachten van de buren liever in alle sereniteit buiten de media wil behandelen. Haar raadsman Gertjan Cupers benadrukt dat de buren zich volgens de rechter in kort geding foutief tot haar rechtbank richtten nu diezelfde “voorlopige maatregelen” voor de vrederechter in Beringen gevorderd hadden moeten worden in het kader van een lopende procedure waarbij later een uitspraak ten gronde zal komen. "De club heeft dit van bij aanvang van de procedure in kort geding ook zo gemeld aan de buren maar de buren hielden toch de vordering vol ook al zijn de pleinen momenteel reeds meer dan drie jaar in gebruik en kan er om die reden geen sprake zijn van hoogdringendheid", aldus meester Cupers. Die voegt er aan toe dat wel degelijk inspanningen zijn geleverd door de club en de gemeente. "Zo vonden de voorbije jaren meerdere overlegmomenten plaats, heeft de club de aanvangs- en einduren voor gebruik van de padelpleinen ingekort, wordt er gewerkt met een digitale klok zodat het licht op ieder plein standaard uitvalt om 22 uur, werd dit jaar in de zomermaanden niet gespeeld op zondagnamiddag en feestdagen vanaf 14.30 uur, werden de aanvangsuren van de eerste blokken opgedeeld in twee groepen zodat er minder gelijktijdige balcontacten zouden plaatsvinden,… De club heeft in de zomer ook beperkingen qua beschikbaarheid en gebruik van de padelpleinen doorgevoerd en in de maanden nadien gehandhaafd."

Volgens meester Cupers zou de club meer structurele maatregelen hebben voorgesteld aan de buren, maar willen die niet meer onderhandelen, en enkel nog communiceren via hun raadsman. "Het valt de club dan ook zwaar dat de buren aan de ene kant de gezondheidstoestand van de gezinsleden aanvoeren om de ernst van de situatie te illustreren, maar gaan zij aan de andere kant iedere vorm van gezond overleg actief uit de weg. Op die manier wordt iedere poging tot minnelijke regeling vleugellam gemaakt." Toch blijft de club samen met de gemeente Heusden-Zolder bereid om de subjectief ervaren overlast van de buren trachten te verhelpen, en zij zou daarvoor verregaande maatregelen willen nemen met een mogelijk aanzienlijk kostenplaatje. Ondanks de beslissing van de rechter in kort geding wil de club in gesprek blijven met de buren om een voor alle partijen aanvaardbare regeling te bereiken.75787