Parkeerautomaten in het winkelcentrum

Er komen parkeerautomaten in het winkelcentrum Cité om de parkeermeters te vervangen en zo een eind te maken aan de diefstallen en vandalisme. Dat zegt schepen van verkeer Marc Swevers. De beslissing was al genomen voor de jongste golf van vernielingen. "De afgelopen jaren zijn al duizenden euro's uitgegeven om de parkeermeters te herstellen, vooral het binnenwerk is duur. Bovendien zijn de meters alsmaar moeilijker te krijgen. We hebben in november al met de firma Parkeerbeheer nv rond de tafel gezeten. Daaruit bleek al dat verdere investeringen in de parkeermeters zoveel zou kosten, dat ons aandeel in de retributies - 25.000 euro - helemaal op zou zijn. Eind 2008 waren ze bovendien afgeschreven. Daarom laten we automaten plaatsen, waar parkeerders een ticket moeten kopen, en waarmee ook het SMS-parkeren mogelijk wordt." Marc Swevers denkt dat een 20-tal automaten nodig zijn in de Koolmijnlaan, Kleuterweg en Waterleidingstraat om de afstand tot aan de parkeerplaatsen zo klein mogelijk te houden. De aankoop komt wellicht in februari - samen met de begroting op de gemeenteraad - daarna is het wachten op de uitvoering.1767