Parkeerproblemen: vraagtekens blijven

Parkeerproblemen: vraagtekens blijven

Als laatste boog de gemeenteraad zich over het bijkomend punt van Bruno Buyse (onafh) naar aanleiding van de parkeerperikelen in de Koolmijnlaan. Buyse verwees naar de kadasterplannen waaruit blijkt dat er vaak een hele afstand ligt tussen de voorgevels van de handelspanden en de eigendomsgrens. "Dan kun je de eigenaars het gebruik niet ontzeggen, tenzij er sluitende overeenkomsten zijn." Hij vroeg zich ook af hoe het zit met de inning van de parkeergelden.

Daarom stelde hij een open vergadering met alle betrokken partijen binnen de twee maanden voor. Schepen Lode Schops (GOED) - die zelf al wat legislaturen meedraait - reageerde dat het een oud dossier is en rakelde heel de geschiedenis vanaf 1991 op. Vervolgens verweet hij Buyse dat het hem alleen gaat om de boel te blokkeren en te boycotten. "In 1 week heb je zoveel info en dossiers op de dienst ruimtelijke ordening opgevraagd, dat heel de werking werd lamgelegd. Laten we dit punt verwerpen en de diensten rustig de tijd geven alles uit te klaren."

Tony Lespoix (Vlaams Belang) wees er nog op dat zijn fractie meermaals de toegankelijkheid van de stoepen op de Koolmijnlaan heeft aangekaart, maar dat het niet duidelijk is of en wat er nadien verder met de handelaars is besproken. Marc Swevers (Open VLD) vroeg schepen van lokale handel Nico Geraerts (SP.A) of na de verplichte handelaarsbijdrage voor iedereen er ook een representatieve vertegenwoordiging van de handelaars is op het vlak van diversiteit. Volgens Geeraerts blijft het moeilijk om de Turkse handelaars mee te krijgen. Uiteindelijk zal de zaak nog verder besproken en uitgeklaard worden, maar de gemeente kijkt daarbij vooral naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Ondertussen was het half tien toen de gemeenteraad eindelijk was afgelopen.35362