Parking Helzold: illegaal en toch ook niet

Parking Helzold: illegaal en toch ook niet

Twee keer per maand wordt op woensdag - zoals dat al lang de gewoonte is - de omgeving van Helzold gebruikt als parking voor de multiculturele markt. Maar strikt genomen is dat een illegale toestand, want het gebied geldt officieel als natuurgebied. In januari 2012 al hebben twee inspecteurs van het Agentschap RWO de overtreding vastgesteld en er een pv van opgemaakt. Dat werd toen ook aan de gemeente bezorgd met het bevel een eind te maken aan de toestand. Het pv werd ook overgemaakt aan het parket van Hasselt, daar werd later op het jaar de zaak geseponeerd. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Lode Schops klopt het inderdaad dat de parking in natuurgebied ligt. Maar doordat is bewezen met onder meer foto’s dat de parking al voor 1967 – op het ogenblik dat de wet op Stedebouw van kracht werd – gebruikt werd, mag de toestand verder blijven bestaan. (foto Marina Poelmans)15515