Parkingproblemen Koolmijnlaan op gemeenteraad

Parkingproblemen Koolmijnlaan op gemeenteraad

De parkingaffaires in de Koolmijnlaan zullen volgende week donderdag ook op de gemeenteraad komen. Onafhankelijk raadslid Bruno Buyse heeft de kwestie op de agenda gezet. Hij verwijst naar de kadasterplannen waaruit blijkt dat het grootste deel van de eigendomsgrenzen niet samenvallen met de voorgevels van de gebouwen, die liggen tussen 0,5 en 7,6 meter van die gevels. Dus vraagt hij zich af of de eigenaars kan ontzegd worden hun eigen grond te gebruiken, tenzij daar sluitende overeenkomsten over bestaan. Tegelijk wijst Bruno Buyse erop dat als er niet zulke overeenkomsten bestaan, de gemeente met een veel groter probleem zit. Hij vraagt daarom transparantie over alle documenten en afspraken, een vergadering met alle betrokkenen binnen 2 maanden en een open communicatie over de rooilijnenproblematiek.35252