Parkrangers willen ook na 2019 aan de slag blijven

Parkrangers willen ook na 2019 aan de slag blijven

Het Regionaal Landschap Lage Kempen en De Winning organiseerden vanmorgen op domein Bovy een demonstratie van de Parkrangers. Dat zijn mensen die ingezet worden voor het natuurbeheer, in het openbaar groen van de gemeenten, en dus ook in parken en domeinen zoals Bovy. Op Bovy spelen ze al sinds vorig jaar een belangrijke rol in het herstel van het groen.

Ondertussen doen de 44 Limburgse gemeenten een beroep op de Parkrangers, ze worden gecoördineerd door de drie regionale landschappen. In het totaal worden 36 mannen en vrouwen uit de sociale economie op de manier ingeschakeld. Niet alleen verrichten zij nuttig werk, ook worden de gemeentediensten ontlast, de natuurlijke rijkdom van Limburg wordt versterkt en dus de toeristische aantrekkingskracht vergroot. En dat laatste versterkt dan weer de vrijetijdseconomie.

Van 2014 tot nu beheerden ze 5.579 km wandelpaden, plaatsten of herstelden 1.161 wegwijzers, ruimden meer dan 1 miljoen liter zwerfvuil op en presteerden bijna 287.000 arbeidsuren. De Parkrangers worden betaald door Vlaanderen, Limburg en de gemeentebesturen, maar op dit ogenblik is er geen zekerheid over de financiering na 2019. Daarom wilden de regionale landschappen vandaag op een positieve manier de alarmklok luiden, door even de rol van de rangers duidelijk te maken. Dat werd nog eens onderstreept door voorzitter en gedeputeerde Ludwig Vandehove en directeur Ilse Ideler van RLLK. De boodschap werd in ieder geval opgevangen door schepenen en raadsleden uit Heusden-Zolder en West-Limburg en CD&V-voorzitter Wouter Beke. (meer foto's)39180