Petrel en Punteke verdwijnen uit straatbeeld

Petrel en Punteke verdwijnen uit straatbeeld

Tegen een behoorlijk tempo krijgen de centra een ander uitzicht. Binnenkort worden drie panden aan de Koerselsebaan gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw. Het gaat om het vroegere café Bonsai. veel meer bekend als De Petrel van destijds, de voormalige dagbladhandel ‘t Punteke en de woning op de hoek met de Kerkenblookstraat. In de plaats komen 7 appartementen en 2 handelsruimten. Ondertussen is aan de overkant van de weg residentie Kapellehof met tientallen appartementen en enkele handelsruimten al ver opgeschoten. - update Inmiddels is gebleken dat de vergunning geweigerd is door het schepencollege. Er waren enkele bezwaarschriften ingediend en de dichtheid van het gebouw zou te groot zijn. De eigenaar kan uiteraard een aangepaste plan indienen.44128