Platform Dubolimburg is opgericht

Platform Dubolimburg is opgericht

Vanmiddag is in CeDuBo het Platform Dubolimburg opgericht. Dat is een nieuw project onder impuls van gedeputeerde van leefmilieu Frank Smeets, dat ervaringsuitwisseling tussen alle Limburgse gemeenten op het vlak van duurzaam plannen, bouwen en leven mogelijk maakt. Limburg is opnieuw voorloper: dit Platform is uniek in zijn soort en zal binnen afzienbare tijd als voorbeeld dienen voor de rest van Vlaanderen. Het Platform Dubolimburg is een initiatief van de Provincie Limburg, Bond Beter Leefmilieu, het Vlaams Gewest en Steunpunt Dubolimburg.3405