Platform wijst op een aantal pijnpunten

Platform wijst op een aantal pijnpunten

Het interreligieus platform legde vanavond in het Zebrahuis aan de meeste politieke partijen zijn memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Het is het resultaat van het burgerforum dat in april een 30-tal mensen samenbracht om na te denken over de toekomst van Heusden-Zolder, rekening houdend met mensen met een migratie-achtergrond, met armen en vluchtelingen. Zo vindt het platform dat de gemeente meer moet onderzoeken naar en werk maken van 'samen -leven' tussen verschillende bevolkingsgroepen. Er dreigt immers meer segregatie in Heusden-Zolder wat zichtbaar is in concentratie-scholen en sommige wijken. Er moet meer ingespeeld worden op jongeren met een migratie-achtergrond die een identiteitscrisis ervaren, er is nood aan meer interculturele/interreligieuze ontmoeting, armoedebestrijding en meer investering in talenkennis.


In het onderwijs en de arbeidsmarkt blijft heel wat talent onbenut. In het onderwijs zou spraken zijn van een sluimerend racisme door leerkrachten, al dan niet door onbegrip, de betrokkenheid van ouders dient verhoogd en daarnaast moet aandacht gaan naar taal, studiekeuze, huiswerkbegeleiding, kleur in de leraarskamer en een maximale factuur in het onderwijs. Op huisvestingsvlak wijst het platform op concentraties in citéwijken, onvoldoende leegstandsbeleid, nood aan meer sociale huisvesting, goedkope huurwoningen en inzetten op cohousing. Het burgerforum geeft ook een reeks goede dossiers van organisaties mee, waarop het (nieuwe) gemeentebestuur zich kan inspireren.
40325