PMD-afval aan huis opgehaald

Zoals eerder aangekondigd gaat er de komende jaren één en ander veranderen in de afvalinzameling. Toen een tweetal jaren geleden de drie bestaande afvalintercommunales in Limburg fuseerden tot Limburg.net was al afgesproken dat er een uniforme ophaling zou komen en dat ook de recyclageparken op termijn op dezelfde manier en aan dezelfde tarieven zouden werken. Concreet zal in Heusden-Zolder al vanaf eind dit jaar plastic, metaal en drankverpakking aan huis worden opgehaald. En in de loop van volgend jaar krijgt heel de provincie dezelfde vuilniszakken, daarbij is ook een overgangsperiode voorzien. Limburg.net wil ook dat alle containerparken hetzelfde gaan werken, bijvoorbeeld door een weging bij het binnen- en buitenkomen. Maar dat zou losstaan van de strengere aanpak van het grofvuil en de gretig rondfietsende parkwachters in het recyclagepark van Heusden-Zolder de jongste tijd ...2495