Politie moet ouders uit elkaar halen

Aan de gemeenteschool Beekbeemden is de politie vandaag moeten optreden nadat twee ouders van verschillende families zwaar ruzie kregen. De twee kregen het de voorbije weken nog met elkaar aan de stok omdat ze vinden dat ze beiden recht hebben op de parkeerplaats voor mensen met een beperking. Daarbij komt het telkens tot hoogoplopende ruzies. De wijkagent was toevallig ter plaatse vandaag en moest de beide kemphanen uit elkaar halen. Daarbij kwam het tot scheldpartijen en werd de politieman bedreigd en beledigd. Hij probeerde te bemiddelen maar dat was alleen maar olie op het vuur, er werd een ploeg ter versterking bij geroepen omdat de situatie helemaal dreigde uit de hand te lopen. Eén van de heethoofden werd meegenomen naar het politiecommissariaat voor verhoor. De wijkinspecteur diende een klacht in, mogelijk doen de beide families hetzelfde. Overigens speelde het hele incident zich af in het bijzijn van de schoolkinderen …19705