Politie telde 6288 verkeersovertredingen

Politie telde 6288 verkeersovertredingen

De politie heeft tijdens de Zonale VeiligheidsRaad de verkeersgegevens van 2014 voorgesteld. aan de bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Op het vlak van infrastructuur werden onder meer voorstellen tot herinrichting van schoolomgevingen gedaan en adviezen gegeven. Er zijn heel wat activiteiten opgezet rond verkeerseducatie: fiets- & voetgangersexamen, verkeerseducatieve wandelingen, verkeersvormingsklassen, gemachtigde opzichters opgeleid, snelheidsdisplays aangekocht en persberichten verspreid. Bij de handhaving zijn 6288 verkeersinbreuken vastgesteld. 500 meer dan in 2013. Het gaat vooral om snelheidsovertredingen (4070), parkeerinbreuken (622), gordel & kinderzitjes (348), gsm'en aan het stuur (180), rijden zonder inschrijving (110), verzekering (80), keuring (153) of rijbewijs (121), parkeren op een parkeerplaats voor personen met een beperking (53). De mobiele digitale camera flitste 126 uur, 36 meer dan in 2013. Daarmee zijn 9 % van de bestuurders betrapt (8 % in 2013), de onbemande camera in de Koolmijnlaan fotografeerde 920 overtreders, 0.09% van het totaal. De parkeerovertredingen verminderden van 797 naar 622. Tijdens de multiculturele markt begingen marktbezoekers 420 verkeersinbreuken, vooral parkeren op een fietspad (160) en negeren van een verbodsbord (138). Gecoördineerde acties werden gedaan met Douane & Accijnzen (5) en de Vlaamse Belastingsdienst (8). 296 inbreuken voor het niet betalen van penale boeten en achterstallige verkeersbelasting resulteerden in € 114 055. De politie nam deel aan de provinciale verkeerscampagnes en tijdens de SLim- en BOB-acties zijn 3971 ademtesten afgenomen. 146 (4%) bestuurders hadden teveel gedronken. De ongevallen met gewonden zijn teruggedrongen van 145 in 2013 tot 125 vorig jaar. In 2000 waren het er nog 245. De aanpak van het straatracen leverde 85 intrekkingen van rijbewijzen op tegenover 67 in 2013. Ook dit jaar legt de politie de prioriteit op rijden onder invloed, snelheid en straatracen.21965