Politieke spanningen 45 jaar geleden ...

Politieke spanningen 45 jaar geleden ...

Er wordt in heel wat kleinere gemeenten achter de schermen gepraat over nieuwe fusies. De komende jaren worden die discussies ongetwijfeld nog feller, want de overheid zwaait met financiële compensaties. Op 1 januari 1977 zijn Heusden en Zolder gefuseerd. De verkiezingen daarvoor vonden plaats op 10 oktober 1976, dit jaar dus 45 jaar geleden. In die tijd ging het er nog feller aan toe tussen de kandidaten van de beide deelgemeenten dan tussen de partijen onderling, dat bewijst een pamflet van de Jongeren-Actiegroep Pro Zolder, een soort CVP-jongeren. Die riepen op om voor Zolderse CVP-kandidaten te stemmen om niet door Heusden opgeslorpt te worden. Ze waren toen ook bekommerd om de prachtige Zolderse infrastructuur: zwembad, sporthal, museum, cultureel centrum, ... 45 jaar later zullen ze zichzelf wellicht gelijk geven ...67853