Politiereglement Offerfeest afgevoerd

Politiereglement Offerfeest afgevoerd

De spanning is donderdag flink opgelopen rond de politieverordening over het verbod op thuisslachtingen tijdens het Offerfeest die op de agenda van de gemeenteraad stond. In de loop van de dag waren aan het Turks-Belgische cultuurcentrum in de Koolmijnlaan al spandoeken aangebracht waarop burgemeester Sonja Claes en schepen van integratie Marc Swevers kop van jut waren. Zij hadden de afgelopen dagen ook al de wind van voren gekregen tijdens info- en overlegvergaderingen. Donderdagavond zijn dan honderden Turken afgezakt naar de gemeenteraad, ze hadden spanhdoeken en zelfs schapen meegebracht. De politie was met extra-manschappen aanwezig en voor aanvang van de gemeenteraad bracht zonechef Geert Luypaert alle aanwezigen ook nog eens op de hoogte van het reglement. Tot verbazing van de aanwezigen, had de meerderheid dinsdagavond al beslist om het punt van de dagorde af te voeren. "Omdat door de afgelopen infovergaderingen en door de aanwezigheid van iedereen hier, nu duidelijk is dat de moslimgemeenschap op de hoogte is van de Belgische wetgeving, namelijk dat het verboden is om thuis ritueel te slachten," aldus burgemeester Sonja Claes. En dus stemde iedereen, behalve Vlaams Belang ervoor om het punt af te voeren. Lode Schops (onafhankelijke) stelde zich vragen bij de capaciteit van de centrale slachtplaats, Mimoun Abdelmalek (SP.a) voorspelde problemen en zelfs vechtpartijen in de slachttent als het er zo druk zou worden, Gökay Elkilic (Nieuw) stelde voor om heel het jaar door een gemeenschappelijke rituele slachtplaats open te houden. Jan Jans vond dat er duidelijkheid moest komen: mag het of mag het niet. En zowaar, de Vlaams Belanger oogstte applaus bij de Turkse toeschouwers. Toen het punt uiteindelijk afgevoerd was, tot tevredenheid van de aanwezige Turken, gingen die samen met een luid roepende moskeevoorzitter Engin Özdemir buiten.3645