'Politiezones goed overwegen'

"We hebben het nog niet besproken binnen het college, maar persoonlijk ben ik op termijn niet per definitie gekant tegen toetreding tot een grotere politiezone. Maar dan moeten de voor- en nadelen goed afgewogen worden," zo reageert burgemeester Mario Borremans op de plannen om in Limburg meerdere politiezones te fuseren. Eerder was hij al verbaasd dat Heusden-Zolder niet was uitgenodigd op het overleg rond de operatie met Hazodi en de 4 andere zones. "Of een hele grote zone een goede zaak is, weet ik nog zo niet. Maar je moet rekening houden met de groeiende uitgaven aan personeel, pensioenen, voertuigen, enz. Daartegenover staat natuurlijk dat je ook moet kiezen voor efficiëntie en een goede dienstverlening aan de bevolking, allemaal factoren die we moeten overwegen."13059