Populariteit van fietssnelwegen blijft stijgen

Populariteit van fietssnelwegen blijft stijgen

Steeds meer Limburgers springen de fiets op voor hun woon-werk- of woon-schooltraject. Dat leidt het provinciebestuur af uit de telgegevens van haar fietstelzuilen langs de fietssnelwegen. De fietstellers noteerden 13 % meer fietsbewegingen op weekdagen in januari en februari 2023, vergeleken met 2022. Volgens het provinciebestuur gaat het dan nog om een onderschatting omdat door werken de fietsbewegingen aan de brug van Kuringen met 28 % gezakt zijn. De teller aan fietsbrug De Langeman in Hasselt vertoont de grootste stijging, 42 %. De fietstellers op het Routeke in Heusden telde begin dit jaar een stijging met 3 % en die tussen Houthalen en Zolder - ter hoogte van De Standaard - ging er 17 % op vooruit. “We zien in de cijfers een duidelijke ochtendspits van 7 tot 9 uur en een avondspits van 14.30 tot 17.30 uur, op woensdag zien we ook ’s middags een kleine piek. Dat alles wijst op functioneel gebruik van onze fietssnelwegen, fietsen naar de school of het werk bijvoorbeeld. Precies dat is het doel van de fietssnelwegen”, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA).77051