Probleem in één stembureau

Zoals gemeld, zijn de verkiezingen in Heusden-Zolder vrij vlot verlopen. In één bureau in Heusden is er zondagvoormiddag een probleem geweest toen de verbinding uitviel. De vrederechter is ter plaatse geweest. De panne kon relatief snel hersteld worden zodat de wachttijden beperkt bleven. Wel kan het zijn dat de betrokken urne zondagavond nog moet herteld worden.2679