Proceduresoep rond energie-aankoop

N-VA pleitte nogmaals voor de invoering van een Buurt Informatie Netwerk, de partij meent dat door het aantal inbraken, zo'n BIN zijn nut kan bewijzen. Ook de CD&V vond dat de BIN's verder moeten opgevolgd worden. De voorstellen kwamen ter sprake naar aanleiding van het verslag van het overleg van de politie met de dorpsraden en handelsverenigingen. Daar wordt nu geregeld informatie op een snelle manier verspreid over verdachte handelingen en mails bijvoorbeeld. De meerderheid staat er niet meteen om te trappelen. Het punt over de aanpassing van de raamovereenkomst voor de levering van energie aan de verenenigingen, is volgens Simonne Janssens-Vanoppen (N-VA) onwettelijk. Want vorige keer is een amendement vanuit de oppositie weggestemd en is dan het eerste voorstel met een beperkte lijst verenigingen goedgekeurd, en nu had eerst het vorige besluit moeten vernietigd worden. Dat leidde tot een ellenlange procedurediscussie. Volgens de juriste - dienstdoend gemeentesecretaris - kon het wel, en dat was uiteindelijk voldoende voor alle partijen om het punt goed te keuren, na nog een reeks bezwaren en amendementen. Wie uiteindelijk goedkopere energie zal kunnen aankopen, zal blijken als er tenminste geen juridische bezwaren komen, na zoveel knip- en plakwerk.19950