Projecten in Vijvergebied in de maak

Ecologie, economie en educatie zijn de 3 "E's" waarrond in het 4.500 hectare grote Vijvergebied Midden-Limburg tal van projecten opgezet zullen worden. De private landeigenaars, bosbouwers, viskwekers, jagers en landbouwers zullen samen bijvoorbeeld het biotoop van de roerdomp en de boomkikker optimaliseren. Dat is vandaag aangekondigd op een persconferentie in Hasselt. In het vijvergebied vallen onder meer de natuurgebieden van Terlaemen en Vogelsanck. '3watEr' is de naam van het project. Het wist met steun van onder meer Vlaanderen en Europa, maar ook het Regionaal Landschap Lage Kempen en Natuur en Bos een budget van 2,7 miljoen bijeen te sprokkelen. Daarmee zullen natuurbeschermingsprojecten worden opgezet in Midden- en West-Limburg. Het is overigens al de derde keer dat het project naar buiten treedt. De '3' en de 'E' staan voor de 'triple E-benadering', die de focus legt op de thema's educatie, ecologie en economie. Een centrale rol in het samenwerkingsverband, is weggelegd voor de private landeigenaars, die zowat 50 procent van het totale gebied bezitten. Het gaat onder meer over de families de Villenfagne de Vogelsanck, Crahay en de Bellefroid. Andere actoren in het proejcten zijn de viskwekers, bosbouwers, jagers en zelfs Circuit Zolder. De komende periode zal nog meer gecommuniceerd worden over de acties rond natuurbehoud.7075