Provinciale subsidies voor woningen van 't Weyerke

Provinciale subsidies voor woningen van 't Weyerke

't Weyerke krijgt van de provincie subsidies voor zijn woonproject aan 't Kapellehof in Heusden-Centrum. Binnen het nieuwe project dat daar gebouwd wordt , zijn 7 studio's en 11 kamers voorzien voor 't Weyerke om mensen met een beperking begeleid zelfstandig te laten wonen. De provincie geeft daarvoor nu 97.500 euro aan subsidies. Dat is 6.500 euro per woongelegenheid maar er kunnen maximaal 15 woningen betoelaagd worden. Het geld zal door 't Weyerke gebruikt worden om de huurprijzen te verlagen. "Nu betalen onze gasten nog verplichte bijdragen, over een 2-tal jaren wordt dat omgezet in woon- en leefkosten en moeten we dus huur vragen," legt directeur Jan Thiry uit. Overigens ziet het ernaar uit dat de woningen tegen eind dit jaar klaar zullen zijn. De eigen technische dienst van 't Weyerke heeft dan nog een 2-tal maanden nodig voor de aanpassingen, zodat ergens in maart of april volgend jaar de bewoners hun intrek kunnen nemen. Het gaat op de eerste plaats 14 bewoners van 't Vlot in Paal, wiens woningen versleten zijn, en daarnaast nog 4 anderen.40328