Psychiatrie in Sint-Franciskusziekenhuis?

De kans is groot dat het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden op termijn een afdeling psychiatrie krijgt. Het gaat om bedden die zouden overgebracht worden vanuit de psychiatrische ziekenhuizen Ziekeren en Sancta Maria uit Sint-Truiden. De directies voeren daarover ver gevorderde gesprekken. De Truiense ziekenhuizen werken sinds 2 jaar meer samen en proberen aanvullend te werken en specialisaties uit te bouwen. Daarnaast willen ze de psychiatrische zorg, die nu nog volledig in Zuid-Limburg geconcentreerd zit (Sint-Truiden, Munterbilzen, Rekem) regionaal spreiden. Bovendien maakt de integratie in een algemeen ziekenhuis een vlotte overgang mogelijk van gewone hospitalisatie naar psychiatrie. De psychiatrische afdeling in Heusden zou wel onder de bevoegdheid van het Truiense moederhuis blijven. Tegen de zomer moet het dossier rond zijn, dan is ook nog de goedkeuring van de Vlaamse regering nodig.113