Raad toch nog snel afgewerkt

De gemeenteraad is donderdagavond al bij al nog snel afgehandeld. Bij de bespreking van de politiebegroting vond het Vlaams Belang het merkwaardig dat er in staat dat de begroting scherp is opgesteld, zonder ruimte voor extra's. Tony Lespoix van het Vlaams Belang trok de eerdere rapporten in twijfel, waarin werd gezegd dat Heusden-Zolder in vergelijking met de buurgemeenten een veilige gemeente is. Lespoix probeerde met andere cijfers te bewijzen dat het aantal inbraken sterker is gestegen dan elders. Daarop mocht korpschef Geert Luypaert het gaan uitleggen, hij verwees naar de federale overheid voor de berekening van het rapport. Lespoix vond het ook niet kunnen dat de oprichting van een buurtinformatienetwerk het enige wat er op het vlak van veiligheid is gebeurd de afgelopen zes jaar en dat er te weinig gedaan wordt aan vandalisme.

Over de begroting werd niet lang gepalaverd, het was een technische begroting waarover zelfs niet werd gestemd. Wel waren er enkele bedenkingen zoals van toekomstig schepen van financiën Peter Tielens die het betreurde dat een jaar geleden iedereen het eens was over de precaire financiële toestand, terwijl er het afgelopen jaar niets aan gedaan was." Prompt werd hij door zijn voorganger Marc Vanderstraeten bedacht met zijn eigen wapen ... een gedicht. Belangrijkste cijfers in de begroting zijn 4 miljoen voor de renovatie van Muze en 2 miljoen voor de volgende fase van De Verdieping. Daarnaast staat er ook opnieuw 1 miljoen in voor de bouw van brandweerwoningen. Andere grote projecten staan op de rails zoals de herinrichting van de Kanaalweg, de bib en Zolder-Centrum.
Dan volgde nog het verwachte gehakketak over de uitbreiding van de waterleiding voor de bibliothee. Maar dat dossier zal de komende maanden nog wel terug op de proppen komen.

.11958