Receptie om 86 senioren-vrijwilligers te danken

Receptie om 86 senioren-vrijwilligers te danken

Het gemeentebestuur heeft de vrijwilligers van het senioren- en dienstencentrum De Zandloper met een receptie bedankt voor hun inzet. Momenteel telt De Zandloper 86 vrijwilligers. 35 van hen zetten zich in om elle dag van de week de cafetaria open te houden. Daarnaast zijn er 14 actief in de mindermobielencentrale, 17 geven lessen en begeleiden de activiteiten van het lokaal dienstencetnrum. Tenslotte zijn 20 vrijwilligers actief in de seniorenraad, zij sleutelen mee aan het seniorenbeleid in de gemeente.21694