Remo moet zandput niet opvullen

Remo moet zandput niet opvullen

Remo moet de put van 4 ha groot op de stortplaats dan toch niet terug opvullen. De put was ruim anderhalf jaar geleden uitgegraven met de bedoeling die vol te storten met afval. Maar dat kon niet meer nadat de Raad van State alle vergunningen vernietigde en ook Vlaams minister Demir geen nieuwe vergunning wilde afleveren. Daarop trokken de Limburgse Milieukoepel en enkele buurtbewoners naar de rechtbank om te eisen dat de put weer met zand wordt opgevuld. Maar dat zand is afgevoerd, en volgens Group Machiels zouden 14.000 vrachtwagenritten nodig zijn om die weer aan te vullen. De rechtbank - in kortgeding - oordeelde nu ook dat de milieuschade door de put niet bewezen is en dat ze alleen kan vonnissen om een milieuovertreding te stoppen of te voorkomen. En dus vingen de eisers bot. Maar ook Remo zelf werd wandelen gestuurd. Het bedrijf had 10.000 euro schadevergoeding geëist wegens "tergend en roekeloos geding", een pestproces als het ware. Maar ook dat vond de rechter niet bewezen.68002