Remo neemt nieuwe maatregelen tegen stank

Remo neemt nieuwe maatregelen tegen stank

Op de Remo-stortplaats gaat Group Machiels nieuwe maatregelen testen tegen de geurhinder. Er komen nog altijd geregeld klachten vanuit de wijken Lindeman en Lillo. Over twee weken start een experiment waarbij elke avond een product over het open gedeelte wordt verneveld. Door de reactie van een actieve component binnen dat product zouden de kansen op geurhinder moeten verminderen. Na drie maanden wordt het systeem geëvalueerd. De Limburgse Milieukoepel is niet tegen bijkomende maatregelen maar vreest dat door de vernevelingstechniek niet meer kan nagegaan worden of de geur ook gezondheidsrisico’s inhoudt. Group Machiels gaat het nieuwe deel van de stortplaats, net als het oude deel, uitrusten met een ontluchtingssysteem. Het gas dat daarbij uit de ondergrond vrijkomt zou verbrand worden en omgezet in elektriciteit.46743