Renovatie in plaats van nieuwe sporthal

In Boekt en bij verschillende sportverenigingen wordt ontgoocheld gereageerd op de beslissing van het schepencollege om de geplande sporthal op Meylandt te schrappen, vooral verenigingen die gehoopt hadden grotere manifestaties of wedstrijden met veel publiek te organiseren. Wel zijn in Boekt al besprekingen geweest om de nieuwe turnzaal van de school buiten de schooluren te kunnen gebruiken voor kleinere activiteiten. In Zolder-Centrum zijn ze dan weer tevreden over het behoud van de sporthal daar, het dak zal er gerenoveerd worden. In Eversel zullen het dak en de kleedkames aangepakt worden en sporthal Bolderberg komt een nieuwe centrale verwarming. Alles samen 400.000 euro.2012