Rondleiding in De Bark

Rondleiding in De Bark

Op 20 juni, vandaag over een week, is het Wereldvluchtelingendag. Samenwerking met Vormingplus Limburg organiseert het opvangcentrum De Bark dan een rondleiding. De bezoekers krijgen eerst informatie over de algemene werking en de asielprocedure. Nadien vertelt Ayan Mohamud Yusuf uit Somalië haar persoonlijke levensverhaal. Ook een vrijwilliger uit het opvangcentrum getuigt over zijn ervaringen in het werken met asielzoekers. Wereldvluchtelingendag werd in 2000 gelanceerd door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen te vragen. Het wordt in meer dan 100 landen ‘gevierd’. De rondleiding in de Bark duurt van 20 tot 22 uur, deelnemen is gratis, maar wel hier inschrijven.16321