RUP Bovy is definitief goedgekeurd

RUP Bovy is definitief goedgekeurd

Bij de definitieve vaststelling van het RUP Bovy, gaf schepen van ruimtelijke ordening Lode Schops eerst de hele uitleg over hetgeen er mogelijk is en niet. Bruno Buyse (onafh) stelde voor om het punt uit te stellen en eerst terug te gaan naar de bevolking en een antwoord te geven op al de vragen die tijdens de infovergadering waren gesteld en die in de bezwaarschriften wazren geformuleerd. Annette Palmers (CD&V) herhaalde dat de beperkingen die ze vroeger al had aangekaart, nog altijd in het RUP zitten. Voor CD&V is het belangrijk dat er op de plaats van de vroegere geitenboerderij nog altijd iets kan gebouwd worden en dat verharde wegen daar naartoe kunnen leiden. De vraag om uitstel van Bruno Buyse werd door een meerderheid weggestemd. Bij de stemming over het definitieve RUP stemde de meerderheid voor, CD&V en Bruno Buyse tegen, Vlaams Belang en N-VA onthielden zich. Bruno Buyse was boos omdat dienstdoend voorzitter Tony Beerten (NHZ) geen verder debat over de inhoud toeliet.35696