Rusthuis Berkenbosch naar 70 bedden

Rusthuis Berkenbosch naar 70 bedden

Rusthuis Berkenbosch gaat uitbreiden, de oppervlakte van het gebouw zal bijna verdubbelen en het aantal bejaardenbedden gaat van 47 naar een 70-tal. Op dit ogenblik is de bouwvergunning nog in behandeling, maar de directie hoopt nog voor de zomer met de grondwerken te kunnen starten. Naast de bijkomende kamers zullen vooral de gemeenschapsruimten worden uitgebreid en geheroriënteerd. Er komt een nieuwe eetzaal, de bestaande wordt omgevormd tot cafetaria, de kinezaal en het kapsalon worden uitgebreid, enz. De uitbreiding gebeurt volledig met eigen middelen. Berkenbosch heeft trouwens een 'voorafgaande vergunning' voor in het totaal meer dan 90 bedden. Die uitbreiding komt er in een tweede fase, maar daarvoor wordt op overheidsmiddelen gerekend en dat dossier zal nog een 5-tal jaren in beslag nemen.2070