Saint-Hubert, een groene partnerstad

Saint-Hubert, een groene partnerstad

Zoals eerder gemeld, verblijft een delegatie van het verbroederingscomité dit weekend in partnerstad Saint-Hubert. Voorzitter Roger Borgions ging er van de grond, letterlijk dan toch, op het plaatselijke vliegveld en kon zo de groene rijkdom van de gemeente vastleggen, zowel de uitgebreide bossen als de weilanden en velden.22002