SALK-geld voor beschut wonen in Heusden-Zolder

De provincie Limburg trekt 728 000 euro SALK-middelen uit voor 112 woonzorgeenheden. Die zijn verspreid over 12 projecten: het gaat om 73 plaatsen voor ouderen, 19 voor personen met een handicap, 14 voor mensen met een psychiatrische problematiek die nood hebben aan woonbegeleiding en 6 personen met autisme. De Kantonnale bouwmaatschappij en vzw Beschut Wonen West-Limburg krijgen steun voor de uitbouw van 8 woonzorgeenheden voor personen met een psychiatrische problematiek in Heusden-Zolder. Het zou hier gaan om een project bij De Schans in de Paquaylaan. Kempisch Tehuis en vzw Stijn Dienstencentrum 't Weyerke krijgen subsidies voor de bouw van 15 zorgstudio’s voor personen met een handicap in Meeuwen-Gruitrode. En ook de komende jaren zijn er weer middelen beschikbaar.28268