Samenwerking met De Watergroep voor riolering

De gemeenteraad heeft een RioAct overeenkomst goedgekeurd. Dat wil zeggen dat de gemeente voortaan bepaalde taken voor zijn riolering zoals uitbouw, onderhoud of beheer kan overdragen aan de Watergroep, die samenwerkt met Aquafin. Daarom zal eerst een inventaris worden opgemaakt van de bestaande rioleringsinfracstructuur, die 93 % van de gemeente dekt. Met camera-inspecties zal de toestand van de riolering in beeld gebracht worden. Op basis van die studie wordt een onderhoudsplan opgemaakt en ook een planning over de toekomstige vernieuwing van de rioleringen. Schepen Robin Stroobants toonde met cijfers en tabellen aan dat een overdracht van de riolering aan Infrax, zoals heel wat andere gemeenten al hebben gedaan, op termijn financieel nadelig zou zijn voor de gemeente. Nadien is Infrax dan ook nog op de proppen gekomen met een kaderovereenkomst waarbij uit bepaalde diensten kan gekozen worden. Na heel wat gehakketak waarbij vooral de CD&V tegen het voorstel inging omdat de markt niet geraadpleegd werd, volgde de stemming. Alleen CD&V stemde tegen.16137